İstenilen Belgeler

SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER

İlk Defa Sürücü Belgesi Verilmesi İşlemleri

1.      Sürücü Belgesi Dosyası (Şoförler odasından)

2.      Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

3.      Sürücü Sağlık Raporu (Resmi yada özel sağlık kuruluşlarından)

4.      Sürücü belgesi harcı, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz

5.      2 adet fotoğraf (5×6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)

6.      Kan Grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Go to Top